Carl Larsson
A Sweden Museum


Carl Larsson's Oil Paintings
Carl Larsson Museum
May 28, 1853–January 22, 1919. Swedish painter.
Carl Larsson

About Us
   

110,680 paintings total

  

Carl Larsson.org, welcome & enjoy!
Carl Larsson.org
 

johan gustaf sandberg
greve Fredrik Bogislaus von Schwerin
new23/johan gustaf sandberg-844385.jpg
ID: 68673

Want A Reproduction?
Go Back!johan gustaf sandberg greve Fredrik Bogislaus von Schwerin


Want A Reproduction?Go Back!


 

johan gustaf sandberg

Johan Gustaf Sandberg, född 1782, död 1854, var målare; han var professor i teckning vid Konstakademien från 1828, och direktör där 1845?C1853. Sandberg ägnade sig främst åt historiemåleri, med motiv ur nordisk mytologi och svensk historia. Hans främsta verk inom detta område är kalkmålningarna över Gustav Vasa i Uppsala domkyrka. Han målade också en mängd porträtt. Sandberg blev 1794 elev i konstakademins principskola och 1801 i antikskolan, lärde samtidigt musik och klaverspelning och tjänade pengar genom lektioner och genom arbete på kungliga teaterns dekorationsmålarverkstad. Under den följande tiden slöt han sig till den opposition mot akademin, som hade sin medelpunkt i "Sällskapet för konststudium". Tvisten med akademin lade sig snart, Sandberg valdes till ledamot 1821 och blev ordinarie professor 1828. Däremot hade han aldrig tillfälle att göra den för äldre tiders konstnärer obligatoriska studieresan till södern. Han utförde teckningarna till praktverket "Ett år i Sverige" (1827 -35) med bilderna graverade under Christian Didrik Forssells ledning och texten skriven av Anders Abraham Grafström. Under upprepade sommarvistelser på Säfstaholms slott målade Sandberg folktyper och folkdräkter. Åtskilliga porträtt utförde Sandberg för det praktfulla "Galleri af utmärkta svenska lärde, vetenskapsidkare och konstnärer", som han utgav 1835?C42 (100 porträtt, litograferade av J. Cardon).   Related Paintings of johan gustaf sandberg :. | konstakademiens modellskola | Svensk allmoge kring | greve Fredrik Bogislaus von Schwerin | King Gustav Vasa of Sweden Addressing Men from Dalarna in Mora | Self Portrait |
Related Artists:
Julian Scott
American, 1846-1901 ,was born in Johnson, Vermont and was a Union Army drummer during the American Civil War who received America highest military decoration the Medal of Honor for his actions at the Battle of Lee Mills, he was also an American painter and a Civil War artist. Scott received his youthful education at the Lamoille Academy, known today as Johnson State College where the main gallery is named in his memory. Scott continued his studies graduating from the National Academy of Design in New York and subsequently studied under Emmanuel Leutze until 1868. During the Civil War, Scott enlisted in the 3rd Vermont Infantry on June 1, 1861, at the age of 15 as a fifer and in February 1865, was awarded the Medal of Honor for rescuing wounded under enemy fire during the Battle at Lee Mills, Virginia. When the war was over he traveled to Paris and Stuttgart to continue his education. Scott 1872 masterwork, the Battle of Cedar Creek, is located at the Vermont State House. The painting illustrates the contributions of his home state of Vermont in the American Civil War In 1890, and is significant for its absence of glorification of war and instead shows the suffering and human sacrifice associated with war making. Scott traveled west as part of a census party, painting Native Americans in New Mexico, Arizona and Oklahoma. Many of his works from this expedition now hang in the University of Pennsylvania Museum of Art. Scott was interred in Hillside Cemetery located in Scotch Plains, New Jersey
Michael Wolgemut
German Northern Renaissance Painter and Printmaker, ca.1434-1519,German painter and printmaker, was born and died in Nuremberg.Little is known of Wolgemut's private life. He trained with his father Valentin Wolgemut (who died in 1469 or 1470) and in 1472 he married the widow of his former apprentice-master, the painter Hans Pleydenwurff, whose son Wilhelm worked as an assistant, and from 1491 a partner, to his stepfather. Some consider Wilhelm Pleydenwurff a finer artist than Wolgemut, however he died in January 1494, when he was probably still in his thirties. Wilhelm's oeuvre remains unclear, though works in various media have been attributed to him. The importance of Wolgemut as an artist rests, not only on his own individual works, but also on the fact that he was the head of a large workshop, in which many different branches of the fine arts were carried on by a great number of pupil-assistants, including Albrecht Durer, who completed an apprenticeship with him between 1486-9.
Baciccio
Italian Baroque Era Painter, 1639-1709 Baciccia Giovanni Battista Gaulli


Carl Larsson
All the Carl Larsson's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved

email