Carl Larsson
A Sweden Museum


Carl Larsson's Oil Paintings
Carl Larsson Museum
May 28, 1853–January 22, 1919. Swedish painter.
Carl Larsson

About Us
   

110,680 paintings total

  

Carl Larsson.org, welcome & enjoy!
Carl Larsson.org
 

Valentin Serov
Rinsing Clothes,Study
new10/Valentin Serov-843926.jpg
ID: 35178

Want A Reproduction?
Go Back!Valentin Serov Rinsing Clothes,Study


Want A Reproduction?Go Back!


 

Valentin Serov

Russian Impressionist Painter, 1865-1911  Related Paintings of Valentin Serov :. | Compositor Alexander Serov por Valentin Serov, 1887-1888 | A Village | Summer Landscape in Kurks Province | Watermill in Finland | Portrait of Pavel Chistyakov |
Related Artists:
j. h. scheffel
Wismar 1690 - Västerås 1786 J.H. Scheffel kom från en borgasläkt i Wismar, en nordtysk stad som på 1600-talets införlivats med Sverige. Om Scheffels läroår vet man ingenting utöver uppgiften i en gammal biografi att han studerade till målare i Berlin, Paris och Brabant. Scheffel dök upp i Stockholm år 1723. Uppenbarligen samarbetade han först med David von Krafft. Efter dennes död 1724 grundade Scheffel, då redan fullärd porträttör, sin egen atelj??. Ett av de första uppdragen, porträttet av borgmästare Bergstedts unga dotter, ledde till ett lyckligt och av en riklig hemgift åtföljt äktenskap med fröken Bergstedt. Scheffel samlade redan tidigt kring sig en trogen kundkrets bland adeln och det förmögna borgarskapet. Han behöll sin framgångsrika position från 1720-talet till 1760-talet. Någon ledande hovmålare eller mest gynnad societetsmålare i Stockholm var Scheffel aldrig. Hans stadiga popularitet som pålitlig och kompetent porträttmålare rubbades emellertid inte av modets växlingar, ty han hade förmågan att smidigt följa de nya strömningarna utan att pruta på sin karga och förnuftiga konstnärliga egenart. Scheffels porträtt visar sällan prov på pretentiösa barockgester eller affekterad romantisk tillgjordhet. Hans personåtergivning var utfunderad och konstaterande. I hans digra produktion ingår stela rutinarbeten, men i bästa fall är hans målningar karaktärsstudier som bygger på en stark vision. Hans målningsteknik var kompetent men anspråkslös: i helheten fäster man uppmärksamhet vid mänskobilden, inte vid utförandet. När Scheffel i 75-årsåldern som pensionerad drog sig tillbaka för att tillbringa tiden med sin familj var han en rask och förmögen gammal herre. Han uppnådde den för tiden ovanligt höga åldern av 91 år, enligt dottersonen till följd av sitt glada och jämna humör, sina ordentliga levnadsvanor och en till åldern anpassad flit och motion .
Ivan Vishnyakov
1699-1761 Russian Ivan Vishnyakov Gallery Russian painter. He trained at the Admiralty College under Vasily Gruzinets (1667-1739) and in 1727 joined the staff of the Office of Buildings with the rank of apprentice, working for a time under Louis Caravaque (1684-1754). In 1739 he became a Master and head of the Office department of paintings. He contributed to the monumental and decorative works, which he also supervised, in the palaces and churches of St Petersburg and environs, Moscow and Kiev, and in the decoration of triumphal arches in Moscow and St Petersburg.
Paul Bril
Flemish Baroque Era Painter, ca.1554-1626 Paul (1554-1626) and Mattheus (1550-1583) Brill (or Bril) were brothers, both born in Antwerp, who were landscape painters who worked in Rome after earning papal favor. They are also described as painters of capricci (whims or fancies) or vedute ideate or veduta di fantasia, with typical rustic hills with a few ruins. Mattheus began work on several frescoes in Rome from 1570 onwards, and his work includes the Vatican Seasons. Mattheus died young, and his brother continued his work around 1574. Paul painted frescoes such as the landscapes in the Casino Rospigliosi (Rome), and The Roman Forum, which showed this site for what it had become: a slum for squatters and pasture for livestock (so much so that the place was nicknamed Campo Vaccino, or The Cowfield). His masterpiece may be a fresco in the Clementine Hall of the Vatican. Paul also did engravings and small cabinet paintings on copper, some of which are signed with a pair of spectacles (a pun on the French word brilles, spectacles). Some of these were collaborations with Johann Rottenhammer, who according to a dealer letter of 1617 painted the figures in Venice and then sent the plates to Rome for Bril to complete the landscape. He collaborated with his friend Adam Elsheimer, who he both influenced and was influenced by, on one painting (now Chatsworth House)


Carl Larsson
All the Carl Larsson's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved

email