Carl Larsson
A Sweden Museum


Carl Larsson's Oil Paintings
Carl Larsson Museum
May 28, 1853–January 22, 1919. Swedish painter.
Carl Larsson

About Us
   

110,680 paintings total

  

Carl Larsson.org, welcome & enjoy!
Carl Larsson.org
 

STALBEMT, Adriaan van
Landscape with Fables
new16/STALBEMT, Adriaan van-639979.jpg
ID: 44396

Want A Reproduction?
Go Back!STALBEMT, Adriaan van Landscape with Fables


Want A Reproduction?Go Back!


 

STALBEMT, Adriaan van

Flemish painter, Antwerp school b. 1580, Antwerpen, d. 1662  Related Paintings of STALBEMT, Adriaan van :. | Portrait of a Young Man | Noli me tangere | Portrait of an Old Man sg | Portrait de Le Sidaner | Arkwright's Cotton Mills by Night |
Related Artists:
mattsleiderstam
Adolf Ludvig Stierneld, född den 1 september 1755 i Stockholm död den 31 juli 1835 på Gripsholm, var en svensk friherre, politiker, hovman och samlare av historiska dokument, vilken av senare historisk forskning avslöjats som en av Sveriges mest förslagna och produktiva dokumentförfalskare. Stierneld var son till Samuel Gustaf Stierneld, vilken var chef för Västmanlands regemente, och vilken lär ha antecknat sitt regemente bland den nyföddes faddrar. Sonen inskrevs även endast sex månader gammal som volontär i samma kår. Oaktat denna militärståtliga början hann sonen ej längre än till ryttmästare vid livregementet, vartill han utnämndes 1781. Inom hovet anställdes Stierneld som kammarherre hos drottning Sofia Magdalena 1778. Han kom dock snart på mindre vänlig fot med Gustav III och tillhörde vid 1786 och 1789 års riksdagar ledarna för oppositionen inom adelsståndet. När kungen beredde sig att genomföra sina envåldsplaner, hörde Stierneld till de motståndare som arresterades. Till följd av sina förbindelser med ryske ministern hade han åsamkat sig konungens synnerliga ovilja, och när de övriga arresterade frigavs, sändes Stierneld till Varbergs fästning, där han kvarhölls till 1790. Genom sitt 1790 ingångna giftermål med grevinnan Kristina Charlotta Gyldenstolpe, dotter till Gustav III:s gunstling Nils Philip Gyldenstolpe, kom Stierneld snart åter på mera vänlig fot med hovet och blev 1792 överkammarherre. Vid riksdagen 1800 sågs han också, i likhet med andra ur 1789 års opposition (Magnus Fredrik Brahe, Claes Axel Lewenhaupt med flera) i hovpartiets främsta led.
Edward La Trobe Bateman
book illuminator, draughtsman, architectural decorator and garden designer. English c.1815-1897 was a pre-raphaelite landscape artist, book illuminator and draughtsman. He was probably born in Derbyshire. Edward had lived in London where he had been engaged to the daughter of William and Mary Howitt. Edward visited Australia and stayed initially with Godfrey Howitt. In 1856, the Carlton Gardens in Melbourne were redesigned and Edward la Trobe Bateman was engaged to do the designs.
William Etty
1787-1849 English William Etty Location English painter. Born into a Methodist family, he was the seventh child of a miller and baker in Feasegate, York, and in 1798 he was apprenticed as a printer to Robert Peck, publisher of the Hull Packet. Financial support from his uncle, a banker, allowed him to go to London in 1805, where he entered the Royal Academy Schools in 1806. For a year, in 1807-8, he was a pupil of Thomas Lawrence, who greatly influenced him. Following the death of his uncle in 1809 he became financially secure. From 1811 he exhibited regularly at the Royal Academy and the British Institution and in 1816 worked in the studio of Jean-Baptiste Regnault in Paris.


Carl Larsson
All the Carl Larsson's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved

email