Carl Larsson
A Sweden Museum


Carl Larsson's Oil Paintings
Carl Larsson Museum
May 28, 1853–January 22, 1919. Swedish painter.
Carl Larsson

About Us
   

110,680 paintings total

  

Carl Larsson.org, welcome & enjoy!
Carl Larsson.org
 

Pieter Jansz Saenredam
Church Interior in Utrecht
new20/Pieter Jansz Saenredam-684566.jpg
ID: 55752

Want A Reproduction?
Go Back!Pieter Jansz Saenredam Church Interior in Utrecht


Want A Reproduction?Go Back!


 

Pieter Jansz Saenredam

1597-1665 Dutch Pieter Jansz Saenredam Gallery Saenredam was the son of the print maker and draughtsman Jan Pietersz Saenredam (1565-1607), who was born in Zaandam or, in those days, Saenredam. In 1612 he moved to Haarlem, where he became a pupil of Frans de Grebber and lived the rest of his life. A contemporary of Rembrandt, he is noted chiefly for his surprisingly modern paintings of churches. Saenredam achieved this modern look by meticulously measuring and making sketches of the churches he wanted to paint. He would make these sketches in pencil, pen, and chalk, then and add in water colors to help give the sketch texture and color. The sketches are very architectural in detail, they convey the interior atmosphere through the clever use of light and graduated shadows. Saenredam often deliberately left people out of his work, thus also focusing more attention on buildings and their architectural forms. Only after having made precise measurements, and precise sketches and drawings of the churches, he would take them to his studio where he started to create his paintings. The Reformation led to a rise in Protestant art, of which Saenredam??s Interior of the St. Martin's Dom in Utrecht is an example. As a Catholic church the Dom had been built with adornments. Then, in the epoch of the Eighty Years War and with the church getting in Protestant hands, it was ??cleaned?? of Catholic influences. The altarpieces and statuary were removed, and the walls and ceiling were white washed. The painting shows the church not long after its make-over. The sparse interior with illuminated corridors reflect Protestant ideals, new for Saenredam's time. Alternatively, the paintings of church interiors by Saenredam and other 17th century Dutch painters have been interpreted as having less to do with religion and more with the new-found interest in perspective and with the Dutch interpretation (known as Dutch Classicism) of Palladio??s theories of proportion, balance and symmetry. In any case, Saenredam wanted to memorialize his country during this time of change by documenting many of the country??s buildings. Many artists before him had specialized in imaginary and fanciful architecture, but Saenredam was the first to focus on existing buildings. According to the J. Paul Getty Trust ??Saenredam??s church paintings??owe their poetry to his remarkable blend of fact and fiction. He began by making site drawings of buildings that record measurements and detail with archaeological thoroughness.?? This meticulous preparation helped him to create such accurate and enchanting paintings. The measurements aided him in using scientific linear perspective, just like Andrea Pozzo. He was able to use his measurements to create a realistic image with depth. The Utrecht Archives houses a large number of Saenredam's drawings. In the season 2000-2001 the Centraal Museum at Utrecht held a major exhibition of his drawings and paintings. Perhaps his best known works are a pair of oil paintings both titled Interior of the Buurkerk, Utrecht. One hangs in London's National Gallery, the other in the Kimbell Art Museum in Fort Worth, Texas. In their simplicity and semi-abstract formalism, they foreshadow more modern works such as those of Mondrian and Feininger.  Related Paintings of Pieter Jansz Saenredam :. | interior of the st.bavo church,haarlem | The Buurkerk at Utrecht | View of the ambulatory of the Grote or St. Bavokerk in Haarlem | Interior of the Church of St Bavo at Haarlem | Church Interior in Utreche (mk08) |
Related Artists:
tidemand
Tidemand kom vid 17 års ålder till Köpenhamns konstakademi, studerade där i fem år, tänkte sedan utbilda sig till historiemålare i Munchen, men valde i stället på en kamrats råd Dusseldorf till studieort och reste dit 1837. Han blev elev av Theodor Hildebrandt, men tog tidigare intryck av Carl Friedrich Lessings relativt realistiska historiemåleri. Hans första större målning behandlade ett svenskt ämne, Gustaf Vasa talar till dalkarlarna vid Mora (1841). Målningen inköptes av Rhens och Westfalens konstförening samt förskaffade Tidemand ett resestipendium från Norge och beställning på en altartavla till Vor Freisers kirke i Kristiania. Han reste sedan till Munchen och Italien, återvände till Norge på ett kort besök sommaren 1842, gjorde en studieresa i fjälltrakterna för att samla material till en påtänkt fosterländsk historiemålning, men kom nu till klarhet över sitt mål. Han ville, som han själv yttrat, skildra detta kraftiga naturfolks karaktär seder och vanor. Hans första tavla i detta syfte var Sagoberätterskan 1844, inköptes av drottning Josefina och förskaffade konstnären medlemskap av svenska konstakademien. Efter nya studieresor i Norge målade han Söndagskväll i Hardanger köptes av Oscar I, på slottet i Kristiania och Gudstjänst i en landskyrka. Han bosatte sig 1845 på allvar i Dusseldorf och vann snart ett namn genom de norska bondelivsbilderna. Samma år målade Tidemand i samarbete med Hans Fredrik Gude den romantiska Brudefärden i Hardanger. Revolutionsoroligheterna hade vid denna tid drivit de norske konstnärerna hem till Norge, och det såg ut, som skulle konsten nu bli rotfäst i hemlandet. Impulsen till en nationell konst gavs, men då lugn åter inträdde, återvände konstnärerna till utlandet. Under de närmaste åren målade Tidemand för det av Oscar I uppförda lilla lustslottet Oskarshal, som pryddes av uteslutande norska konstverk, serien Norskt bondeliv. Hans sista arbete var förstudier till en aldrig utförd historiemålning, Kristian IV grundlägger Kristiania, beställd av Oscar II. Tidemand skapade även tre altartavlor. I samarbete med Gude målade han Afton på Kröderen (1849), Ljustring (1850), Likfärd på Sognefjorden (1853), Fiskare i fara (1859), med Sophus Jacobsen Lappar på renjakt (1873) och med Morten M??ller Sinclairs landstigning i Romsdalen (1875). Han blev av sin samtid hyllad som Norges främsta representativa konstnär. Hans betydelse ligger i att han i sin konst gav uttryck åt det nationella uppvaknandet i sitt hemland. På samma gång föreställde han det norska folket för den stora allmänheten i utlandet. I Tyskland betraktades han som en av de främsta representanter i samtidens konst. Han fick många utmärkelser såväl i Tyskland som i Paris och i England, och hans arbeten såldes till höga pris. Sina mest omtyckta målningar upprepade han med tillhjälp av flera medhjälpare gång på gång, några i ända till 12 exemplar. Många av hans arbeten är återgivna i kopparstick och litografi. L. Dietrichson utgav Adolph Tidemand, hans liv og hans værker (2 delar, 1878-79).
Rudolf Koller
Rudolf Koller (1828-1905) was a Swiss painter.
Robert Dowling
Australian Painter, 1827-1886 was an Australian colonial artist. Dowling was born in England the youngest son of Rev. Henry Dowling and his wife Elizabeth, nee Darke. He was brought to Launceston, Tasmania with his parents in 1839 in the Janet. He received lessons from Thomas Bock and Frederick Strange, and in 1850 advertised as a portrait painter. In 1856 Dowling left for London partly with the help of friends in Launceston. He exhibited 16 pictures at the Royal Academy between 1859 and 1882 and others at the British Institute. Returning to Launceston he afterwards came to Melbourne and painted portraits of Sir Henry Loch, Dr James Moorhouse, Francis Ormond, and others. He went to London again in 1886 but died shortly after his arrival. Dowling was a conscientious painter of figure subjects, often scriptural or eastern.


Carl Larsson
All the Carl Larsson's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved

email