Carl Larsson
A Sweden Museum


Carl Larsson's Oil Paintings
Carl Larsson Museum
May 28, 1853–January 22, 1919. Swedish painter.
Carl Larsson

About Us
   

110,680 paintings total

  

Carl Larsson.org, welcome & enjoy!
Carl Larsson.org
 

Carl Larsson
verkstaden-brita i verkstaden
new22/Carl Larsson-829366.jpg
ID: 66870

Want A Reproduction?
Go Back!Carl Larsson verkstaden-brita i verkstaden


Want A Reproduction?Go Back!


 

Carl Larsson

Swedish Realist Painter, 1853-1919 Swedish painter, illustrator and printmaker. He came from a poor family and studied (1866-76) at the Konstakademi in Stockholm, supporting himself throughout this period. From 1871 to 1878 he contributed illustrations to the comic journal Kaspar and the Ny illustrerad tidning. From 1875, for several decades, he was a prolific book illustrator, his most renowned work in this field being his drawings for Föltskärns beröttelser ('The Barber-surgeon's tales'; pubd 1883-4) by Zacharius Topelius, and the Rococo-inspired watercolours for the Samlade skaldeförsök ('Collected attempts at poetry'; pubd 1884) by the 18th-century Swedish author Anna Maria Lenngren.  Related Paintings of Carl Larsson :. | The Artist-s Wife and Children | tva flickor med syrener | bildhuggarkonsten | portratt av fru alfred heyman kostymerad som drottning elisabeth | hast och ryttare i rustning |
Related Artists:
mattsleiderstam
Adolf Ludvig Stierneld, född den 1 september 1755 i Stockholm död den 31 juli 1835 på Gripsholm, var en svensk friherre, politiker, hovman och samlare av historiska dokument, vilken av senare historisk forskning avslöjats som en av Sveriges mest förslagna och produktiva dokumentförfalskare. Stierneld var son till Samuel Gustaf Stierneld, vilken var chef för Västmanlands regemente, och vilken lär ha antecknat sitt regemente bland den nyföddes faddrar. Sonen inskrevs även endast sex månader gammal som volontär i samma kår. Oaktat denna militärståtliga början hann sonen ej längre än till ryttmästare vid livregementet, vartill han utnämndes 1781. Inom hovet anställdes Stierneld som kammarherre hos drottning Sofia Magdalena 1778. Han kom dock snart på mindre vänlig fot med Gustav III och tillhörde vid 1786 och 1789 års riksdagar ledarna för oppositionen inom adelsståndet. När kungen beredde sig att genomföra sina envåldsplaner, hörde Stierneld till de motståndare som arresterades. Till följd av sina förbindelser med ryske ministern hade han åsamkat sig konungens synnerliga ovilja, och när de övriga arresterade frigavs, sändes Stierneld till Varbergs fästning, där han kvarhölls till 1790. Genom sitt 1790 ingångna giftermål med grevinnan Kristina Charlotta Gyldenstolpe, dotter till Gustav III:s gunstling Nils Philip Gyldenstolpe, kom Stierneld snart åter på mera vänlig fot med hovet och blev 1792 överkammarherre. Vid riksdagen 1800 sågs han också, i likhet med andra ur 1789 års opposition (Magnus Fredrik Brahe, Claes Axel Lewenhaupt med flera) i hovpartiets främsta led.
Hoogstraten, Samuel Dircksz van
Dutch Baroque Era Painter, 1627-1678
John Michael Wright
English Baroque Era Painter, ca.1617-1694,was a British baroque portrait painter. Wright trained in Edinburgh under the Scots painter George Jamesone, and acquired a considerable reputation as an artist and scholar during a long sojourn in Rome. There he was admitted to the Accademia di San Luca, and was associated with some of the leading artists of his generation. He was engaged by Archduke Leopold Wilhelm of Austria, the governor of the Spanish Netherlands, to acquire artworks in Oliver Cromwell's England in 1655. He took up permanent residence in England from 1656, and served as court painter before and after the English Restoration. A convert to Roman Catholicism, he was a favourite of the restored Stuart court, a client of both Charles II and James II, and was a witness to many of the political manoeuvrings of the era. In the final years of the Stuart monarchy he returned to Rome as part of an embassy to Pope Innocent XI. Wright is currently rated as one of the leading indigenous British painters of his generation and largely for the distinctive realism in his portraiture. Perhaps due to the unusually cosmopolitan nature of his experience, he was favoured by patrons at the highest level of society in an age in which foreign artists were usually preferred. Wright's paintings of royalty and aristocracy are included amongst the collections of many leading galleries today.


Carl Larsson
All the Carl Larsson's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved

email