Carl Larsson
A Sweden Museum


Carl Larsson's Oil Paintings
Carl Larsson Museum
May 28, 1853–January 22, 1919. Swedish painter.
Carl Larsson

About Us
   

110,680 paintings total

  

Carl Larsson.org, welcome & enjoy!
Carl Larsson.org
 

Carl Larsson
till en liten vira
new22/Carl Larsson-377987.jpg
ID: 66724

Want A Reproduction?
Go Back!Carl Larsson till en liten vira


Want A Reproduction?Go Back!


 

Carl Larsson

Swedish Realist Painter, 1853-1919 Swedish painter, illustrator and printmaker. He came from a poor family and studied (1866-76) at the Konstakademi in Stockholm, supporting himself throughout this period. From 1871 to 1878 he contributed illustrations to the comic journal Kaspar and the Ny illustrerad tidning. From 1875, for several decades, he was a prolific book illustrator, his most renowned work in this field being his drawings for Föltskärns beröttelser ('The Barber-surgeon's tales'; pubd 1883-4) by Zacharius Topelius, and the Rococo-inspired watercolours for the Samlade skaldeförsök ('Collected attempts at poetry'; pubd 1884) by the 18th-century Swedish author Anna Maria Lenngren.  Related Paintings of Carl Larsson :. | lappgubbe med fiol | flicka i blommande hagtorn | Gustaf Vasa-s Triumphal Enty into Stockholm,Mid-summer Day | uif i aftonstamning | kerstis frammande |
Related Artists:
konrad magi
konrad magi(1878 to 1925),was an Estonian landscape painter. He was one of the most colour-sensitive Estonian painters of the first decades of the 20th century, and Magi works on motives of the island of Saaremaa are the first modern Estonian nature paintings. Magi received his elementary art education from the drawing courses of the German Artisans Society of Tartu (1899?C1902.) At the same time, he was keenly engaged in theater, violin, and various sports. Magi continued his art education as an unattached student in Saint Petersburg (1903?C1905.) In the autumn of 1907, he went to Paris. There Magi studied at a free academy. From 1908 to 1910, he lived in Norway. In 1912, Magi returned to Tartu, where he worked as an art teacher. In Åland, he created delicate plant vignettes in the style of Art Nouveau: Kahekesi (Two together; 1908; China ink drawing). In Paris, Magi was influenced by Impressionism and Fauvism, which had a significant impact on his colours: Lilleline vali majakesega (A flower field with a little house; 1908?C1909), Norra maastik manniga (A Norwegian landscape with a pine; 1910). From 1918, the influence of Expressionism is manifest, fostered by Mägi extreme sensitivity and emotional response to the anxious times: Puhajarv (Lake Puha); 1918?C1920), Otepaa maastik (Landscape of Otepaa; 1918?C1920). Also influenced by Expressionism are his big figure compositions Piet?? (1919), Kolgata (Golgatha; 1921). Konrad Magi - Rannamaastik (Beach landscape)Magi new artistic period, begun on a trip to Italy, brought calmer tempers: Varemed Capril (Ruins in Capri; 1922?C1923). Along with nature pictures, he painted flowers and portraits. Magi mostly beautiful female models express the Art Nouveau ideal of beauty: Holsti (1916). In his later portraits from the 1920s, a more serious temper is expressed: Madonna (1923?C1924).
Hans Hartig
painted Im Hafen von Neuwarp in 1918
ulrika eleonora
Ulrika Eleonora d.y., född 23 januari 1688, död 24 november 1741, var regerande drottning av Sverige 1719-1720, dotter till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark, syster till Karl XII samt kusin till August den starke, Fredrik IV av Danmark och Fredrik IV av Holstein-Gottorp. Hon gifte sig 24 mars 1715 med Fredrik av Hessen, den blivande Fredrik I, men förblev barnlös. Ulrika Eleonora föddes den 23 januari 1688 på Stockholms slott som dotter till kung Karl XI och Ulrika Eleonora d.ä. Under barndomen förbisågs hon av alla för sin äldre, livligare och mera begåvade syster Hedvig Sofia. Så snart hon blivit giftasvuxen fick hon många friare, bland andra blivande Georg II av Storbritannien och arvprins Fredrik av Hessen-Kassel. Redan 1710 begärde denne hennes hand, men deras trolovning tillkännagavs inte förrän den 23 januari 1714. Bilägret firades den 24 mars 1715. Under Karl XII:s vistelse utomlands var hon, efter Hedvig Sofias död (1708), den enda myndiga medlemmen av kungahuset inom riket om man borträknar hennes åldriga farmor (Hedvig Eleonora). I slutet av 1712 eller början av 1713 hade Karl XII tankar om att göra sin syster Ulrika Eleonora till regent, men fullföljde inte denna plan. Det kungliga rådet däremot övertalade henne att bevista dess sammanträden för att i henne erhålla ett stöd. Första gången hon infann sig i rådet, 2 november 1713, beslöts också om sammankallande av en riksdag. Det s.k. rörelsepartiet vid denna riksdag ville att prinsessan i kungens frånvaro skulle göras till riksföreståndarinna "såsom närmaste arvinge till kronan och regementet". Detta förslag motarbetades av Arvid Horn och rådet, som fruktade att svårigheterna för en ändring av regeringssättet därigenom skulle ökas. Prinsessan visade emellertid ständerna stort intresse för landets angelägenheter. I sina brev till kungen uppmanade hon honom att återvända hem och varnade honom för möjliga följder av hans frånvaro. Med hans samtycke undertecknade hon under den följande tiden alla rådets skrivelser, utom dem som var ställda till honom, för i sin egenskap av vice regent var hon ett med kungen enligt dennes uppfattning. Mera sällan deltog hon i rådets förhandlingar.


Carl Larsson
All the Carl Larsson's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved

email