Carl Larsson
A Sweden Museum


Carl Larsson's Oil Paintings
Carl Larsson Museum
May 28, 1853–January 22, 1919. Swedish painter.
Carl Larsson

About Us
   

110,680 paintings total

  

Carl Larsson.org, welcome & enjoy!
Carl Larsson.org
 

Carl Larsson
mor kersti-mitt nordiska museum
new22/Carl Larsson-685763.jpg
ID: 66848

Want A Reproduction?
Go Back!Carl Larsson mor kersti-mitt nordiska museum


Want A Reproduction?Go Back!


 

Carl Larsson

Swedish Realist Painter, 1853-1919 Swedish painter, illustrator and printmaker. He came from a poor family and studied (1866-76) at the Konstakademi in Stockholm, supporting himself throughout this period. From 1871 to 1878 he contributed illustrations to the comic journal Kaspar and the Ny illustrerad tidning. From 1875, for several decades, he was a prolific book illustrator, his most renowned work in this field being his drawings for Föltskärns beröttelser ('The Barber-surgeon's tales'; pubd 1883-4) by Zacharius Topelius, and the Rococo-inspired watercolours for the Samlade skaldeförsök ('Collected attempts at poetry'; pubd 1884) by the 18th-century Swedish author Anna Maria Lenngren.  Related Paintings of Carl Larsson :. | portratt av lars erik | bikupor och rosor-bikuporna-i tradgarden | martina -martina med frukostbrickan | vid flygeln | mitt etslokus |
Related Artists:
johan gustaf sandberg
Johan Gustaf Sandberg, född 1782, död 1854, var målare; han var professor i teckning vid Konstakademien från 1828, och direktör där 1845?C1853. Sandberg ägnade sig främst åt historiemåleri, med motiv ur nordisk mytologi och svensk historia. Hans främsta verk inom detta område är kalkmålningarna över Gustav Vasa i Uppsala domkyrka. Han målade också en mängd porträtt. Sandberg blev 1794 elev i konstakademins principskola och 1801 i antikskolan, lärde samtidigt musik och klaverspelning och tjänade pengar genom lektioner och genom arbete på kungliga teaterns dekorationsmålarverkstad. Under den följande tiden slöt han sig till den opposition mot akademin, som hade sin medelpunkt i "Sällskapet för konststudium". Tvisten med akademin lade sig snart, Sandberg valdes till ledamot 1821 och blev ordinarie professor 1828. Däremot hade han aldrig tillfälle att göra den för äldre tiders konstnärer obligatoriska studieresan till södern. Han utförde teckningarna till praktverket "Ett år i Sverige" (1827 -35) med bilderna graverade under Christian Didrik Forssells ledning och texten skriven av Anders Abraham Grafström. Under upprepade sommarvistelser på Säfstaholms slott målade Sandberg folktyper och folkdräkter. Åtskilliga porträtt utförde Sandberg för det praktfulla "Galleri af utmärkta svenska lärde, vetenskapsidkare och konstnärer", som han utgav 1835?C42 (100 porträtt, litograferade av J. Cardon).
MASTER of the Duke of Bedford
French Early Renaissance Miniaturist, active 1405-1435
Jacob Levecq
(1634 - 1675), was a Dutch Golden Age painter trained by Rembrandt. According to Houbraken, who was his pupil during the last 9 months of his life, he had been trained by Rembrandt, but inherited a sum of money when his parents died, that he used to take care of himself, his two unmarried sisters and a blind half-brother. Houbraken could not recall much of his painting style, since he had been mostly sick while he was living in the house, and he no longer painted actively. In his younger years Levecq travelled to Paris and Sedan where he painted portraits, and on his return to Dordrecht became a portrait painter in the manner of Jan de Baen. When he died, Houbraken inherited a third of his prints, but regretted the fact that as a young boy with little experience in such matters, he only chose prints by Lucas van Leyden and Albert Durer, and had left the French prints for others, and so was very glad that he had received one anyway by Charles le Brun.


Carl Larsson
All the Carl Larsson's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved

email