Carl Larsson
A Sweden Museum


Carl Larsson's Oil Paintings
Carl Larsson Museum
May 28, 1853–January 22, 1919. Swedish painter.
Carl Larsson

About Us
   

110,680 paintings total

  

Carl Larsson.org, welcome & enjoy!
Carl Larsson.org
 

Carl Larsson
lisbeth metar
new22/Carl Larsson-724367.jpg
ID: 66637

Want A Reproduction?
Go Back!Carl Larsson lisbeth metar


Want A Reproduction?Go Back!


 

Carl Larsson

Swedish Realist Painter, 1853-1919 Swedish painter, illustrator and printmaker. He came from a poor family and studied (1866-76) at the Konstakademi in Stockholm, supporting himself throughout this period. From 1871 to 1878 he contributed illustrations to the comic journal Kaspar and the Ny illustrerad tidning. From 1875, for several decades, he was a prolific book illustrator, his most renowned work in this field being his drawings for Föltskärns beröttelser ('The Barber-surgeon's tales'; pubd 1883-4) by Zacharius Topelius, and the Rococo-inspired watercolours for the Samlade skaldeförsök ('Collected attempts at poetry'; pubd 1884) by the 18th-century Swedish author Anna Maria Lenngren.  Related Paintings of Carl Larsson :. | Lisbeth | lillanna -lilla anna | esbjorn pa bullerholmen | lapp-spelande fiol | portratt av redaktor richard gustafsson |
Related Artists:
lim-johan
Johan Erik Olsson, född 1865, död 1944, svensk konstnär, autodidakt och naivist, bosatt i Kyan, Hälsingland, där han försörjde sig som dagsverkare, laggkärlstillverkare och fotograf. Hans släkt kom från Lima i Dalarna, därav namnet. Som ung vistades han 8 år på Ulleråkers mentalsjukhus i Uppsala. Fram till 1920-talet målade han natur, djur och andra motiv från hemtrakterna i fantasifull, närmast exotisk gestalt. Lim-Johan uppmärksammades inte under sin levnad, men finns i dag representerad på bland annat på Edsbyns museum i Hälsingland och på Moderna Museet i Stockholm. 1944 avled Lim-Johan på Ovanåkers ålderdomshem efter en tids sjukdom. Han är begravd på Ovanåkers kyrkogård, där det sedan 1994 står "LIM-JOHAN" på gravstenen. Hans konst upptäcktes av en tillfällighet av fil.dr. Philibert Humbla, länsintendent på Gävle museum, som bad Hans Lidman att försöka finna så många tavlor av Lim-Johan som möjligt. Lim-Johan räknas i dag bland de förnämsta naivisterna i världen.
BABUREN, Dirck van
Dutch Baroque Era Painter, 1595-1624 1624). Dutch painter. His father, Jasper van Baburen (d ?1599), had been in the service of Geertruijd van Bronckhorst van Battenburg, Baroness (vrijvrouw) of Vianen, Viscountess (burggravin) of Utrecht, and thus Dirck must have received a better than average education, a fact at least partially confirmed by the innovative and often literary nature of his subject-matter. In 1611 he is recorded as a pupil of the portrait and history painter Paulus Moreelse in Utrecht. It is likely that this was the last year of his apprenticeship. Van Baburen probably left for Italy shortly after 1611, for a document rediscovered in the late 1980s records a signed and dated altarpiece of the Martyrdom of St Sebastian (1615; untraced), executed for a church in Parma. His most important pictures made in Italy were painted in collaboration with David de Haen (d 1622) for the Piet? Chapel of S Pietro in Montorio, Rome, which was decorated between 1615 and 1620. Van Baburen's paintings for the chapel were mentioned by Giulio Mancini in his manuscript notes, Considerazioni sulla pittura (c. 1619-20); there Mancini claims the artist was 22 or 23 years old when he carried out the commission. One of his best-known works, the Entombment (formerly dated 1617), is still in situ on the altar of the chapel. This much-copied composition reveals van Baburen's close study of Caravaggio's famous Entombment (Rome, Pin. Vaticana). In 1619 and the spring of 1620 van Baburen and de Haen were recorded as living in the same house in the Roman parish of S Andrea delle Fratte. Caravaggio's close follower and presumed student, Bartolomeo Manfredi, was living in the same parish in 1619. Van Baburen must have known the works of Manfredi.
Thomas King Hanna
Ametican 1872-1951


Carl Larsson
All the Carl Larsson's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved

email