Carl Larsson
A Sweden Museum


Carl Larsson's Oil Paintings
Carl Larsson Museum
May 28, 1853–January 22, 1919. Swedish painter.
Carl Larsson

About Us
   

110,680 paintings total

  

Carl Larsson.org, welcome & enjoy!
Carl Larsson.org
 

Carl Larsson
The Eiffel Tower Under Construction
new16/Carl Larsson-988778.jpg
ID: 41589

Want A Reproduction?
Go Back!Carl Larsson The Eiffel Tower Under Construction


Want A Reproduction?Go Back!


 

Carl Larsson

Swedish Realist Painter, 1853-1919 Swedish painter, illustrator and printmaker. He came from a poor family and studied (1866-76) at the Konstakademi in Stockholm, supporting himself throughout this period. From 1871 to 1878 he contributed illustrations to the comic journal Kaspar and the Ny illustrerad tidning. From 1875, for several decades, he was a prolific book illustrator, his most renowned work in this field being his drawings for Föltskärns beröttelser ('The Barber-surgeon's tales'; pubd 1883-4) by Zacharius Topelius, and the Rococo-inspired watercolours for the Samlade skaldeförsök ('Collected attempts at poetry'; pubd 1884) by the 18th-century Swedish author Anna Maria Lenngren.  Related Paintings of Carl Larsson :. | idyll | mor | French Landscape | gubben och nyplanteringen | korsbarsblom-kvinna i landskap |
Related Artists:
Stefan Luchian
Romanian Painter, 1868-1916 Romanian painter. He studied at the School of Fine Arts in Bucharest, graduating in 1889 and continuing his studies at the Akademie der Bildenden Kenste in Munich and in Paris at the Academie Julian, where he was a student of William-Adolphe Bouguereau. He rejected the rigidity of academic painting early in his career, however. The Last Autumn Race (1892; Bucharest, Mus. A.), one of the few paintings known from this period, clearly illustrates the influence of Manet and Impressionism on his early work. On his return to Romania in 1892 Luchian, unwilling to restrict his work to merely copying the French artists, struggled to create an original style. In 1900 he was left partially paralysed by a spinal disease, but he continued to work, and it is during the next years that he created his most accomplished works. His self-portraits (e.g. 1907; Bucharest, Mus. A.) are clear evidence of his determination to overcome this personal tragedy; far from inspiring pity, these paintings emphasize the depth and the strength of his inner life. It is in landscapes such as Willows at Chiajna (c. 1907; Cluj-Napoca, Mus. A.), however, that his commitment becomes even more apparent, with joyful rhythms created by means of broad brushstrokes and contrasts of bright colours next to delicate tones. Towards the end of his life Luchian became completely immobilized. During this time flowers were his favourite subject (e.g. Safta, the Flower Girl; Bucharest, N. Mus. A.; see also ROMANIA, fig. 9), and they became a metaphorical bridge between the artist and the outside world. The colours are still bright in these last paintings, and the loss of pastel tones makes the contrast more dramatic.
ulrika eleonora
Ulrika Eleonora d.y., född 23 januari 1688, död 24 november 1741, var regerande drottning av Sverige 1719-1720, dotter till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark, syster till Karl XII samt kusin till August den starke, Fredrik IV av Danmark och Fredrik IV av Holstein-Gottorp. Hon gifte sig 24 mars 1715 med Fredrik av Hessen, den blivande Fredrik I, men förblev barnlös. Ulrika Eleonora föddes den 23 januari 1688 på Stockholms slott som dotter till kung Karl XI och Ulrika Eleonora d.ä. Under barndomen förbisågs hon av alla för sin äldre, livligare och mera begåvade syster Hedvig Sofia. Så snart hon blivit giftasvuxen fick hon många friare, bland andra blivande Georg II av Storbritannien och arvprins Fredrik av Hessen-Kassel. Redan 1710 begärde denne hennes hand, men deras trolovning tillkännagavs inte förrän den 23 januari 1714. Bilägret firades den 24 mars 1715. Under Karl XII:s vistelse utomlands var hon, efter Hedvig Sofias död (1708), den enda myndiga medlemmen av kungahuset inom riket om man borträknar hennes åldriga farmor (Hedvig Eleonora). I slutet av 1712 eller början av 1713 hade Karl XII tankar om att göra sin syster Ulrika Eleonora till regent, men fullföljde inte denna plan. Det kungliga rådet däremot övertalade henne att bevista dess sammanträden för att i henne erhålla ett stöd. Första gången hon infann sig i rådet, 2 november 1713, beslöts också om sammankallande av en riksdag. Det s.k. rörelsepartiet vid denna riksdag ville att prinsessan i kungens frånvaro skulle göras till riksföreståndarinna "såsom närmaste arvinge till kronan och regementet". Detta förslag motarbetades av Arvid Horn och rådet, som fruktade att svårigheterna för en ändring av regeringssättet därigenom skulle ökas. Prinsessan visade emellertid ständerna stort intresse för landets angelägenheter. I sina brev till kungen uppmanade hon honom att återvända hem och varnade honom för möjliga följder av hans frånvaro. Med hans samtycke undertecknade hon under den följande tiden alla rådets skrivelser, utom dem som var ställda till honom, för i sin egenskap av vice regent var hon ett med kungen enligt dennes uppfattning. Mera sällan deltog hon i rådets förhandlingar.
Lycett, Joseph
1774 - 1825


Carl Larsson
All the Carl Larsson's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved

email