Carl Larsson
A Sweden Museum


Carl Larsson's Oil Paintings
Carl Larsson Museum
May 28, 1853–January 22, 1919. Swedish painter.
Carl Larsson

About Us
   

110,680 paintings total

  

Carl Larsson.org, welcome & enjoy!
Carl Larsson.org
 

Carl Larsson
Mrs Dora Lamm and Her Two Eldest Sons
new25/Carl Larsson-497635.jpg
ID: 87654

Want A Reproduction?
Go Back!Carl Larsson Mrs Dora Lamm and Her Two Eldest Sons


Want A Reproduction?Go Back!


 

Carl Larsson

Swedish Realist Painter, 1853-1919 Swedish painter, illustrator and printmaker. He came from a poor family and studied (1866-76) at the Konstakademi in Stockholm, supporting himself throughout this period. From 1871 to 1878 he contributed illustrations to the comic journal Kaspar and the Ny illustrerad tidning. From 1875, for several decades, he was a prolific book illustrator, his most renowned work in this field being his drawings for Föltskärns beröttelser ('The Barber-surgeon's tales'; pubd 1883-4) by Zacharius Topelius, and the Rococo-inspired watercolours for the Samlade skaldeförsök ('Collected attempts at poetry'; pubd 1884) by the 18th-century Swedish author Anna Maria Lenngren.  Related Paintings of Carl Larsson :. | Rading | Star Boys Call at Larssons | Harverstion Ice | anna norrie med familj | lapp-spelande fiol |
Related Artists:
andre bauchant
Andre Bauchant (April 24 1873 -- August 12 1958) was a French 'naive' painter whose compositions were often informed by mythology and Classical History. He originally worked as a market gardener, after his father, before serving in World War I. He later trained as a mapmaker before deciding on a career as an artist. Bauchant was born in Chateau-Renault, Indre-et-Loire. His first exhibit was in 1920 at the Salon d'Automne. In 1927 he was commissioned by Diaghilev to design sets for Stravinsky's Apollon Musagete.
Mario Dei Fiori
Italian painter , Penna Fermana 1603- Rome 1673 Italian painter. He was the first and most famous Roman painter to specialize in flower-pieces and one of only four still-life artists included by Leone Pascoli in his collection of artists' biographies. The early sources and old inventories attribute many flower paintings in distinguished Roman collections to the Caravaggesque painter Tommaso Salini, and since the 18th century Mario's name has been linked with his, and it has been assumed that he trained with Salini. This apprenticeship is difficult to document, yet a comparison of Mario's pictures with inventory descriptions of works by Salini confirms that Mario was influenced by his art. To the minute observation of various kinds of flowers, Mario added a refined sense of design and an interest in effects of light, still linked to Caravaggio in the use of a dark background.
johan gustaf sandberg
Johan Gustaf Sandberg, född 1782, död 1854, var målare; han var professor i teckning vid Konstakademien från 1828, och direktör där 1845?C1853. Sandberg ägnade sig främst åt historiemåleri, med motiv ur nordisk mytologi och svensk historia. Hans främsta verk inom detta område är kalkmålningarna över Gustav Vasa i Uppsala domkyrka. Han målade också en mängd porträtt. Sandberg blev 1794 elev i konstakademins principskola och 1801 i antikskolan, lärde samtidigt musik och klaverspelning och tjänade pengar genom lektioner och genom arbete på kungliga teaterns dekorationsmålarverkstad. Under den följande tiden slöt han sig till den opposition mot akademin, som hade sin medelpunkt i "Sällskapet för konststudium". Tvisten med akademin lade sig snart, Sandberg valdes till ledamot 1821 och blev ordinarie professor 1828. Däremot hade han aldrig tillfälle att göra den för äldre tiders konstnärer obligatoriska studieresan till södern. Han utförde teckningarna till praktverket "Ett år i Sverige" (1827 -35) med bilderna graverade under Christian Didrik Forssells ledning och texten skriven av Anders Abraham Grafström. Under upprepade sommarvistelser på Säfstaholms slott målade Sandberg folktyper och folkdräkter. Åtskilliga porträtt utförde Sandberg för det praktfulla "Galleri af utmärkta svenska lärde, vetenskapsidkare och konstnärer", som han utgav 1835?C42 (100 porträtt, litograferade av J. Cardon).


Carl Larsson
All the Carl Larsson's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved

email