Carl Larsson
A Sweden Museum


Carl Larsson's Oil Paintings
Carl Larsson Museum
May 28, 1853–January 22, 1919. Swedish painter.
Carl Larsson

About Us
   

110,680 paintings total

  

Carl Larsson.org, welcome & enjoy!
Carl Larsson.org
 

Carl Larsson
Flower Bed
new16/Carl Larsson-586428.jpg
ID: 41661

Want A Reproduction?
Go Back!Carl Larsson Flower Bed


Want A Reproduction?Go Back!


 

Carl Larsson

Swedish Realist Painter, 1853-1919 Swedish painter, illustrator and printmaker. He came from a poor family and studied (1866-76) at the Konstakademi in Stockholm, supporting himself throughout this period. From 1871 to 1878 he contributed illustrations to the comic journal Kaspar and the Ny illustrerad tidning. From 1875, for several decades, he was a prolific book illustrator, his most renowned work in this field being his drawings for Föltskärns beröttelser ('The Barber-surgeon's tales'; pubd 1883-4) by Zacharius Topelius, and the Rococo-inspired watercolours for the Samlade skaldeförsök ('Collected attempts at poetry'; pubd 1884) by the 18th-century Swedish author Anna Maria Lenngren.  Related Paintings of Carl Larsson :. | kalle sundgren | interior with Cactus | familjen borjeson | The Witch-s Trial by water | In the Kitchen Garden (nn2 |
Related Artists:
j. g. sandberg
Johan Gustaf Sandberg, född 1782, död 1854, var målare; han var professor i teckning vid Konstakademien från 1828, och direktör där 1845?C1853. Sandberg ägnade sig främst åt historiemåleri, med motiv ur nordisk mytologi och svensk historia. Hans främsta verk inom detta område är kalkmålningarna över Gustav Vasa i Uppsala domkyrka. Han målade också en mängd porträtt. Efter akademiska studier i Åbo med början 1783, och Uppsala, dit han flyttade 1788, blev han filosofie magister 1791. Han blev 1792 extra ordinarie kanslist i akademiska kansliet. Juris utriusque kandidat blev han 1792 och kort därefter docent vid juridiska fakulteten, blev juris licentiat 1800 och utnämndes 1807 till jurisprudentiä, oeconomiæ et commerciorum professor i Uppsala. Juris utriusque doktor 1810; arbetande ledamot i Lagkommissionen 1811-1814; ledamot av Krigsvetenskapsakademien 1810, Lantbruksakademien 1812, Vetenskapssocieteten i Uppsala 1829 samt flera andra lärda samfund. År 1834 erhöll han adlig värdighet och tog avsked från sin professur 1837. Lars Rabenius ligger begravd på Uppsala gamla kyrkogård.
Evert Oudendijck
(1650, Haarlem - 1695, Haarlem), was a Dutch Golden Age painter. According to Houbraken he painted stag hunts and other hunting scenes in landscapes, along with the artist "Drossaart". He was the father of Adriaen Oudendijck. According to the RKD he was registered in the Haarlem Guild of St. Luke in 1663 as the pupil of Adriaen van Ostade which would make him about 15 years old at that time.His registration as a member of the guild in 1646 is therefore impossible. Though Evert Oudendijk is listed in the Haarlem guild register as a member in 1646, he probably became a member in 1664 (a year suspiciously lacking member registrations), like other members mistakenly registered in 1646, such as Evert Collier and Egbert van Heemskerck. He is listed two other times in the Haarlem guild; in 1663 (listed as Ostade's pupil "Evert Adriaanszen van Oudendijck") and as painter in 1670.
Ilja Jefimowitsch Repin
1844-1930


Carl Larsson
All the Carl Larsson's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved

email