Carl Larsson
A Sweden Museum


Carl Larsson's Oil Paintings
Carl Larsson Museum
May 28, 1853–January 22, 1919. Swedish painter.
Carl Larsson

About Us
   

110,680 paintings total

  

Carl Larsson.org, welcome & enjoy!
Carl Larsson.org
 

Carl Larsson
Autumn
new16/Carl Larsson-592674.jpg
ID: 41582

Want A Reproduction?
Go Back!Carl Larsson Autumn


Want A Reproduction?Go Back!


 

Carl Larsson

Swedish Realist Painter, 1853-1919 Swedish painter, illustrator and printmaker. He came from a poor family and studied (1866-76) at the Konstakademi in Stockholm, supporting himself throughout this period. From 1871 to 1878 he contributed illustrations to the comic journal Kaspar and the Ny illustrerad tidning. From 1875, for several decades, he was a prolific book illustrator, his most renowned work in this field being his drawings for Föltskärns beröttelser ('The Barber-surgeon's tales'; pubd 1883-4) by Zacharius Topelius, and the Rococo-inspired watercolours for the Samlade skaldeförsök ('Collected attempts at poetry'; pubd 1884) by the 18th-century Swedish author Anna Maria Lenngren.  Related Paintings of Carl Larsson :. | min giktbrutne fader | brudtarnan- brudtarnebekymmer-lisbeth brudtarna | Homework | First Glimpse of Sundborn Pencil | lustvandrande par i ett historiskt landskap-karin och jag-nutidsmanniskor |
Related Artists:
georg engelhardt schroder
Georg Engelhard Schröder, född den 31 maj 1684 i Stockholm, gift 1727 med Anna Brigitta Spöring, död den 17 maj 1750; konstnär, porträtt- och historiemålare. Georg Engelhard Schröders far, Veit Engelhard, hade omkring år 1670 kommit från N??rnberg och bosatt sig i Stockholm där Georg Engelhard föddes 1684. Han blev tidigt elev hos konstnären och målaren David von Krafft (1655-1724) men lämnade honom 1703 för utlandsstudier. Under 21 år for Georg Engelhard runt i Europa. Han vistades först en tid i Nordtyskland, innan färden gick vidare till Italien. I Venezia förblev han under fem år och kopierade gamla mästare, sysslade med vedutamåleri och hade kontakt med pastellmålarinnan Rosalba Carriera (1675-1757). I Roma tog han intryck av barockmålarna Carlo Dolci (1616-1686), Carlo Maratta (1625-1713), Francesko Trevisani (1656-1746) m.fl. och tillägnade sig det raska men ytliga framställningssätt, som tillhörde den tidens italienska konst. I Paris samlade han impulser hos den franske målaren Noel Nicolas Coypel (1690-1734). Reminiscenser av den italienska och franska konsten kan man påträffa flerstädes i hans kompositioner. I London stannade han i sju år och tog starka intryck av Godfrey Knellers (1646-1723) och Dahls porträttkonst. När Daniel von Krafft avled 1724 kallades Georg Engelhard Schröder hem till Sverige och efterträdde i december sin gamle läromästare som kunglig hovkonterfejare. Som sådan uppbar han lön. Konung Fredrik I satte stort värde på sin konterfejare, och lät honom måla otaliga porträtt av sig och sin drottning Ulrika Eleonora. År 1745 utnämndes han till hovintendent. Georg Engelhard anlitades mycket och samlade ihop en betydande förmögenhet. På 1740-talet nåddes Sverige av den nya franska smaken, i främsta rummet via konstnären Gustaf Lundberg (1695-1786), varvid Georg Engelhard kom att skjutas åt sidan. Han representerade i Sveriges 1700-talsmåleri sista skedet i det italienska inflytandet. Långt ifrån den förnämste, var dock Georg Engelhard en av sin tids mest uppburne målare. Han arbetade inom ett vitt fält: utförde kyrktavlor, allegorier, historiska motiv och porträtt. Hans arbeten har ej sällan någonting vacklande och obestämt, vilket i förening med mycken ojämnhet i utförandet gör många av dem mindre tilltalande för konstkännaren. Han har dock efterlämnat verk, som vittnar om, att han, när han allvarligt uppbjöd sin förmåga, var mäktig till både varm och djup uppfattning samt hade stor skicklighet i färgbehandling och i framställningens enskildheter.
Richard Gerstl
(September 14, 1883 - November 4, 1908) was an Austrian painter and draughtsman known for his expressive psychologically insightful portraits, his lack of critical acclaim during his lifetime, and his affair with the wife of Arnold Schoenberg which led to his suicide. Richard Gerstl was born in a prosperous civil family, Emil Gerstl, a Jewish merchant, and Maria Pfeiffer, non-Jewish woman. He visited the Viennese Piaristengymnasium (de) (Bundesgymnasium Wien 8 (de), Josefstadt), but he had to leave because of difficulties of discipline. Early in his life, Gerstl decided to become an artist, much to the dismay of his father. After performing poorly in school and being forced to leave the famed Piaristengymnasium in Vienna as a result of "disciplinary difficulties," his financially stable parents provided him with private tutors. In 1898, at the age of fifteen, Gerstl was accepted the Academy of Fine Arts Vienna where he studied under the notoriously opinionated and difficult Christian Griepenkerl. Gerstl began to reject the style of the Vienna Secession and what he felt was pretentious art. This eventually prompted his vocal professor to proclaim, "The way you paint, I piss in the snow!" Frustrated with the lack of acceptance of his non-secessionist painting style, Gerstl continued to paint without any formal guidance for two years. For the summers of 1900 and 1901, Gerstl studied under the guidance of Simon Hollesy in Nagybenya. Inspired by the more liberal leanings of Heinrich Lefler (de), Gerstl once again attempted formal education. Unfortunately, his refusal to participate in a procession in honor of Emperor Franz Joseph I of Austria further ostracized him and led to his departure. Gerstl felt that taking part in such an event was "unworthy of an artist." His final exit from Lefler's studio took place in 1908. In 1904 and 1905, Gerstl shared a studio with his former academy classmate and friend, Viktor Hammer. Although Hammer had assisted in Gerstl's admittance to Lefler's tutelage and their relationship was friendly, it is difficult to determine how close the two men were as Gerstl did not associate with other artists. Regardless of their personal feelings, by 1906, Gerstl had acquired his own studio. Although Gerstl did not associate with other artists, he did feel drawn to the musically inclined; he himself frequented concerts in Vienna. Around 1907, he began to associate with composers Arnold Schoenberg and Alexander von Zemlinsky, who lived in the same building at the time. Gerstl and Schoenberg developed a mutual admiration based upon their individual talents. Gerstl apparently instructed Schoenberg in art.
claude lorraine
Claude Lorrain (also Claude Gell??e or Le Lorrain) (Lorraine, c. 1600 ?C Rome, 21 or 23 November 1682) was an artist of the neo-classical era who was active in Italy, and is admired for his achievements in landscape painting.


Carl Larsson
All the Carl Larsson's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved

email