Carl Larsson
A Sweden Museum


Carl Larsson's Oil Paintings
Carl Larsson Museum
May 28, 1853–January 22, 1919. Swedish painter.
Carl Larsson

About Us
   

110,680 paintings total

  

Carl Larsson.org, welcome & enjoy!
Carl Larsson.org
 

Carl Larsson
A Rattvik Girl by Wooden Storehous
new16/Carl Larsson-737879.jpg
ID: 41645

Want A Reproduction?
Go Back!Carl Larsson A Rattvik Girl  by Wooden Storehous


Want A Reproduction?Go Back!


 

Carl Larsson

Swedish Realist Painter, 1853-1919 Swedish painter, illustrator and printmaker. He came from a poor family and studied (1866-76) at the Konstakademi in Stockholm, supporting himself throughout this period. From 1871 to 1878 he contributed illustrations to the comic journal Kaspar and the Ny illustrerad tidning. From 1875, for several decades, he was a prolific book illustrator, his most renowned work in this field being his drawings for Föltskärns beröttelser ('The Barber-surgeon's tales'; pubd 1883-4) by Zacharius Topelius, and the Rococo-inspired watercolours for the Samlade skaldeförsök ('Collected attempts at poetry'; pubd 1884) by the 18th-century Swedish author Anna Maria Lenngren.  Related Paintings of Carl Larsson :. | bro paris | i blasten-ett vindkast-stina | studie till | karin | Model |
Related Artists:
georg engelhardt schroder
Georg Engelhard Schröder, född den 31 maj 1684 i Stockholm, gift 1727 med Anna Brigitta Spöring, död den 17 maj 1750; konstnär, porträtt- och historiemålare. Georg Engelhard Schröders far, Veit Engelhard, hade omkring år 1670 kommit från N??rnberg och bosatt sig i Stockholm där Georg Engelhard föddes 1684. Han blev tidigt elev hos konstnären och målaren David von Krafft (1655-1724) men lämnade honom 1703 för utlandsstudier. Under 21 år for Georg Engelhard runt i Europa. Han vistades först en tid i Nordtyskland, innan färden gick vidare till Italien. I Venezia förblev han under fem år och kopierade gamla mästare, sysslade med vedutamåleri och hade kontakt med pastellmålarinnan Rosalba Carriera (1675-1757). I Roma tog han intryck av barockmålarna Carlo Dolci (1616-1686), Carlo Maratta (1625-1713), Francesko Trevisani (1656-1746) m.fl. och tillägnade sig det raska men ytliga framställningssätt, som tillhörde den tidens italienska konst. I Paris samlade han impulser hos den franske målaren Noel Nicolas Coypel (1690-1734). Reminiscenser av den italienska och franska konsten kan man påträffa flerstädes i hans kompositioner. I London stannade han i sju år och tog starka intryck av Godfrey Knellers (1646-1723) och Dahls porträttkonst. När Daniel von Krafft avled 1724 kallades Georg Engelhard Schröder hem till Sverige och efterträdde i december sin gamle läromästare som kunglig hovkonterfejare. Som sådan uppbar han lön. Konung Fredrik I satte stort värde på sin konterfejare, och lät honom måla otaliga porträtt av sig och sin drottning Ulrika Eleonora. År 1745 utnämndes han till hovintendent. Georg Engelhard anlitades mycket och samlade ihop en betydande förmögenhet. På 1740-talet nåddes Sverige av den nya franska smaken, i främsta rummet via konstnären Gustaf Lundberg (1695-1786), varvid Georg Engelhard kom att skjutas åt sidan. Han representerade i Sveriges 1700-talsmåleri sista skedet i det italienska inflytandet. Långt ifrån den förnämste, var dock Georg Engelhard en av sin tids mest uppburne målare. Han arbetade inom ett vitt fält: utförde kyrktavlor, allegorier, historiska motiv och porträtt. Hans arbeten har ej sällan någonting vacklande och obestämt, vilket i förening med mycken ojämnhet i utförandet gör många av dem mindre tilltalande för konstkännaren. Han har dock efterlämnat verk, som vittnar om, att han, när han allvarligt uppbjöd sin förmåga, var mäktig till både varm och djup uppfattning samt hade stor skicklighet i färgbehandling och i framställningens enskildheter.
edward hopper
American painter, printmaker and illustrator. He was brought up in a town on the Hudson River, where he developed an enduring love of nautical life. When he graduated from Nyack Union High School in 1899, his parents, although supportive of his artistic aspirations, implored him to study commercial illustration rather than pursue an economically uncertain career in fine art. He studied with the Correspondence School of Illustrating in New York City (1899-1900). He continued to study illustration at the New York School of Art (1900-1906), under Arthur Keller (1866-1925) and Frank Vincent Du Mond (1865-1951), but began to study painting and drawing after a year. Hopper began in the portrait and still-life classes of William Merrit Chase, to whose teaching he later referred only infrequently and disparagingly. He preferred the classes he took with Kenneth Hayes Miller and especially those of Robert Henri. Hopper s skill won his fellow students respect, as well as honours in the school where, by 1905, he was teaching Saturday classes.
Cornelis Holsteyn
(1618 - 2 December 1658) was a Dutch Golden Age painter from Haarlem. According to the RKD he was a painter of historical allegories, portraits, and interior decorations, trained by his father Pieter Holsteyn I. According to Houbraken, his father was a glass painter, and thus was trained for glass painting, but the market in glass painting not being what it was, he turned his hand to painting canvas. Houbraken felt he received less for a painting than he deserved, because his work was of a very high quality. He describes a Triumph of Bacchus, and a Lycurgus, which was painted for the Amsterdam Orphanage. According to the RKD, he moved to Amsterdam with his brother Pieter Holsteyn II in 1647, became poorter there in 1652, and was betrothed there on Christmas eve, 1654. He was buried in the Nieuwe Kerk on December 2, 1658 from his home on the Rozengracht. Houbraken claimed he had been fit until his sudden death by Hartvang, or heart-attack.


Carl Larsson
All the Carl Larsson's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved

email