Carl Larsson
A Sweden Museum


Carl Larsson's Oil Paintings
Carl Larsson Museum
May 28, 1853–January 22, 1919. Swedish painter.
Carl Larsson

About Us
   

110,680 paintings total

  

Carl Larsson.org, welcome & enjoy!
Carl Larsson.org
 


Here are all the paintings of johan gustaf sandberg 01

ID Painting  Oil Pantings, Sorted from A to Z     Painting Description
82207 Baltzar Bogislaus von Platen johan gustaf sandberg Baltzar Bogislaus von Platen 22 x 19 cm (8.7 x 7.5 in) Oil on canvas cjr
68674 Bengt Erland Fogelberg johan gustaf sandberg Bengt Erland Fogelberg Portrait of scuplture Bengt Erland Fogelberg (1782-1854). 27.5 X 22.5 cm (10.83 X 8.86 in)
68673 greve Fredrik Bogislaus von Schwerin johan gustaf sandberg greve Fredrik Bogislaus von Schwerin Prosten, riksdagsmannen och författaren, greve Fredrik Bogislaus von Schwerin (1764-1834)
56212 king gustav vasa of sweden addressing men from dalarna in mora johan gustaf sandberg king gustav vasa of sweden addressing men from dalarna in mora mk247 1836,fresco ,uppsala domkyrka,sweden
68672 King Gustav Vasa of Sweden Addressing Men from Dalarna in Mora johan gustaf sandberg King Gustav Vasa of Sweden Addressing Men from Dalarna in Mora 1836(1836) Olja på duk 48.5 X 73.5 cm (19.09 X 28.94 in)
64722 konstakademiens modellskola johan gustaf sandberg konstakademiens modellskola ca 1830. uppsala universitets konstsamlingar se
64720 konstkademiens modellskola johan gustaf sandberg konstkademiens modellskola ca 1830, olja pa duk uppsala universitets konstsamlingar se
73988 portrait of Olof Johan Sodermark johan gustaf sandberg portrait of Olof Johan Sodermark Oil painting, 23 x 19 cm Painted by Johan Gustaf Sandberg cjr
81583 Self Portrait johan gustaf sandberg Self Portrait Oil on canvas 28 x 24 cm (11 x 9.4 in) cjr
85603 Self Portrait johan gustaf sandberg Self Portrait 28 x 24 cm (11 x 9.4 in) cyf
68671 Svensk allmoge kring johan gustaf sandberg Svensk allmoge kring 1829(1829) Olja på panel 40.5 X 60 cm (15.94 X 23.62 in)

johan gustaf sandberg
Johan Gustaf Sandberg, född 1782, död 1854, var målare; han var professor i teckning vid Konstakademien från 1828, och direktör där 1845?C1853. Sandberg ägnade sig främst åt historiemåleri, med motiv ur nordisk mytologi och svensk historia. Hans främsta verk inom detta område är kalkmålningarna över Gustav Vasa i Uppsala domkyrka. Han målade också en mängd porträtt. Sandberg blev 1794 elev i konstakademins principskola och 1801 i antikskolan, lärde samtidigt musik och klaverspelning och tjänade pengar genom lektioner och genom arbete på kungliga teaterns dekorationsmålarverkstad. Under den följande tiden slöt han sig till den opposition mot akademin, som hade sin medelpunkt i "Sällskapet för konststudium". Tvisten med akademin lade sig snart, Sandberg valdes till ledamot 1821 och blev ordinarie professor 1828. Däremot hade han aldrig tillfälle att göra den för äldre tiders konstnärer obligatoriska studieresan till södern. Han utförde teckningarna till praktverket "Ett år i Sverige" (1827 -35) med bilderna graverade under Christian Didrik Forssells ledning och texten skriven av Anders Abraham Grafström. Under upprepade sommarvistelser på Säfstaholms slott målade Sandberg folktyper och folkdräkter. Åtskilliga porträtt utförde Sandberg för det praktfulla "Galleri af utmärkta svenska lärde, vetenskapsidkare och konstnärer", som han utgav 1835?C42 (100 porträtt, litograferade av J. Cardon).
Carl Larsson
All the Carl Larsson's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved

email